Thuốc Diệt Muỗi

Giá thị trường: 550,000 VNĐ
Giá bán: 350,000 VNĐ

Thuốc Permethrin 50 EC chai nhôm diệt côn trùng bọ, rệp cây, rệp sến…

Giá thị trường: 670,000 VNĐ
Giá bán: 650,000 VNĐ

Thuốc diệt côn trùng Muỗi, kiến, gián Permecide 50EC 100ml

Giá thị trường: 1,400,000 VNĐ
Giá bán: 1,350,000 VNĐ

ALÉ 10SC

Giá thị trường: 950,000 VNĐ
Giá bán: 900,000 VNĐ

Permethrin 50 EC loại 1000ml nhập khẩu

Giá thị trường: 900,000 VNĐ
Giá bán: 850,000 VNĐ

PERME UK 50 EC

Giá thị trường: 1,750,000 VNĐ
Giá bán: 1,650,000 VNĐ

Thuốc Muỗi FENDONA

Giá thị trường: 700,000 VNĐ
Giá bán: 650,000 VNĐ

Permethrin 50ec Loại 1000ml ( Thuốc Diệt Muỗi thông dụng )

Giá thị trường: 700,000 VNĐ
Giá bán: 650,000 VNĐ

THUỐC DIỆT MUỖI ICON

Giá thị trường: 1,450,000 VNĐ
Giá bán: 1,350,000 VNĐ

Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen

Tư vấn trực tuyến