Thuốc diệt mối tận gốc

Giá thị trường: 20,000 VNĐ
Giá bán: 17,500 VNĐ

Thuốc PMs-100 Bột Thuốc chống mối nền móng công trình đạng bột

Giá thị trường: 900,000 VNĐ
Giá bán: 850,000 VNĐ

Agenda 25EC | Thuốc chống mối nền móng công trình cao cấp

Giá thị trường: 450,000 VNĐ
Giá bán: 400,000 VNĐ

Map sedan -48EC | Thuốc chống mối nền móng công trình tốt nhất

Giá thị trường: 1,700,000 VNĐ
Giá bán: 1,600,000 VNĐ

THUỐC TRỪ MỐI MYTHIC 240SC

Giá thị trường: 360,000 VNĐ
Giá bán: 350,000 VNĐ

Lenfos – 50 EC| Thuốc chống mối nền móng công trình rẻ nhất

Giá thị trường: 600,000 VNĐ
Giá bán: 50,000 VNĐ

PMC – 90

Giá thị trường: 40,000 VNĐ
Giá bán: 30,000 VNĐ

HỘP NHỬ MỐI

Tư vấn trực tuyến