Thuốc diệt côn trùng

Giá thị trường: 550,000 VNĐ
Giá bán: 350,000 VNĐ

Thuốc Permethrin 50 EC chai nhôm diệt côn trùng bọ, rệp cây, rệp sến…

Giá thị trường: 370,000 VNĐ
Giá bán: 350,000 VNĐ

Thuốc diệt kiến Optigard

Giá thị trường: 200,000 VNĐ
Giá bán: 185,000 VNĐ

Thuốc diệt kiến Super Arinosu Kokubo

Giá thị trường: 280,000 VNĐ
Giá bán: 250,000 VNĐ

Diệt gián Nhật

Giá thị trường: 1,400,000 VNĐ
Giá bán: 1,350,000 VNĐ

ALÉ 10SC

Giá thị trường: 950,000 VNĐ
Giá bán: 900,000 VNĐ

Permethrin 50 EC loại 1000ml nhập khẩu

Giá thị trường: 900,000 VNĐ
Giá bán: 850,000 VNĐ

PERME UK 50 EC

Giá thị trường: 1,750,000 VNĐ
Giá bán: 1,650,000 VNĐ

Thuốc Muỗi FENDONA

Giá thị trường: 20,000 VNĐ
Giá bán: 17,500 VNĐ

Thuốc PMs-100 Bột Thuốc chống mối nền móng công trình đạng bột

Giá thị trường: 900,000 VNĐ
Giá bán: 850,000 VNĐ

Agenda 25EC | Thuốc chống mối nền móng công trình cao cấp

Giá thị trường: 700,000 VNĐ
Giá bán: 650,000 VNĐ

Permethrin 50ec Loại 1000ml ( Thuốc Diệt Muỗi thông dụng )

Giá thị trường: 700,000 VNĐ
Giá bán: 650,000 VNĐ

THUỐC DIỆT MUỖI ICON

Giá thị trường: 600,000 VNĐ
Giá bán: 50,000 VNĐ

PMC – 90

Giá thị trường: 40,000 VNĐ
Giá bán: 30,000 VNĐ

HỘP NHỬ MỐI

Giá thị trường: 370,000 VNĐ
Giá bán: 350,000 VNĐ

Thuốc diệt kiến Optigard

Giá thị trường: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ

Thuốc diệt ruồi Agita

Giá thị trường: 222,000 VNĐ
Giá bán: 175,000 VNĐ

Sản phẩm Thuốc diệt chuột Biorat

Giá thị trường: 0 VNĐ
Giá bán: 0 VNĐ

Thuốc diệt côn trùng Crack Down

Tư vấn trực tuyến